Friday, August 15, 2008

"सोनेरी पहाट" जन्माला आली आहे.

"सोनेरी पहाट" हे एक चिंतन आहे. एक यज्ञ आहे, लोकांच्या साखरझोपेचा भ्रम मोडण्याचा
मला माहीत नाही माझ्या या ब्लॉग मुळे किती लोक जागृत होतील. किंबहुना माझे असे मत आहे की आजचा समाज हा जागृतच आहे.
पण नक्की काय केले पाहिजे हे त्याला कळत नाही. आपण सर्वसामान्य माणसे घडणार्‍या घटना फक्त बघत बसतो. प्रत्यक्ष घटनेचा भागीदार होण्यापेक्षा आपण साक्षीदार होणे जास्त पसंत करतो.
या ब्लॉगच्या माध्यमातून मी तुम्हा सर्व वाचकांना काही कृती करण्याजोग्या गोष्टी तर सुचवेनच , पण तत्कालीन राजनीती कोणत्या दिशेने चालली आहे आणि आपले सर्वसामान्यांचे त्यात कोणते स्थान असले पाहिजे यावर प्रकाशझोत टाकणार आहे. यात लिहीत असलेल्या गोष्टी मला स्वत:वरही लागू होतील. येथील माझे लेखन हे एक व्यक्ती म्हणून केलेले नसून समाजाच्या दृष्टीकोनातून केलेले असेन.
तेव्हा भेट देत रहा आणि ही "सोनेरी पहाट" केवळ माझी एकट्याचीच नाही तर ती त्तुम्हा-आम्हा सर्वांचीच सोनेरी पहाट आहे.
प्रत्येक मनुष्याने - अगदी सर्वसामान्यांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत - आपले आयुष्य निर्भय , सुखात, आणि आनंदाने जगावे या मताचा मी आहे.
जीवनावर मी खूप प्रेम करतो, जे मी पाहीले, भोगले, जाणवले त्यातून "सोनेरी पहाट" जन्माला आली आहे.
ही सोनेरी पहाट सर्वांच्या आयुष्यात आनंद देणारी होवो हीच सर्वव्यापी निसर्गशक्तीकडे प्रार्थना.....

No comments: